حکومت علوی

رهبرانقلاب:

در منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید اخلاق و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند.

۹۷/۷/۲۳


پ‌ن: با این معیار، تشخیص مسئولین #علوی و #اموی از یکدیگر کار سختی نیست.


منبع این نوشته : منبع
علوی ,حکومت علوی